Genealogie, jako svědek minulých vztahů


</div>
<p><html><head></head><body></p>
<p>
	Mít zpracovaný rodokmen je v dnešní době opravdu pravým pokladem. Pokud byli vaši předkové vědomi si rodové tradice, a chtěli, abyste vy jejich potomci poznali, jak před lety žili, můžete být šťastní, že na vás dopředu mysleli. Bohužel však takových předků mnoho nebylo a tak se o svých kořenech dovídáme spíš náhodou, nebo ze starých fotografií, či rodných listů. Rodokmeny krásně vyvedené třeba můžeme vídat na hradech či zámcích, kde tehdejší panovníci nechávali své kořeny zaznamenávat na dřevo a s krásným zpracováním, včetně erbů všech zúčastněných rodů. Bohužel pokud nejste modré krve, musíte požádat historiky, aby z matričních knih našli údaje a zpracovali také pro vás ucelenou historii vašeho rodu.</p>
<h2>
	Poznejte sílu vlastních kořenů</h2>
<p>Chcete pochopit, kdo byli vaši předkové. Kdo se skrývá za starými fotografiemi a kdo z nich vlastně na vás kouká? Chcete vědět, kým byl váš pradědeček a odkud pocházela prababička? Můžete požádat historiky o zpracování vaší <a href=genealogie, která vám umožní poznat a prohlédnout si kompletní vztahy, které vedly, až do vašich časů. Právě takový zpracovaný rodokmen vám dá sílu rodinné tradice a umožní vám pochopit nějaká zákoutí, která jste do dnešních dnů třeba mohli jen těžko pochopit. Znát svou historii je krokem k vlastní budoucnosti. Právě tenhle krok vás zavede do starých dob a ukáže vám cestu, která vedla k vašemu zrození, stejně jako vašim potomkům ukáže cestu dál a jejich dětem, jednou bude naprosto jasné, proč vzešli právě z takového rodu.