Poslední trendy

Celosvětovým trendem v propagaci a prezentaci není jen informovat v celostátních médiích, na placených reklamních plochách a jinde na tradičních místech. Trendem je individualizovat propagaci a zapojit osobně co nejvíce lidí. Nositelem těchto trendů jsou zejména různé promo akce ve sféře zejména komerční a charitativní akce ve sféře neziskové. Jakkoliv jsou pohnutky zcela opačné, způsoby provedení se příliš neliší.

Co je základem

V centru všeho je nějaká show, nebo naopak pouliční drobná propagace. Show se propaguje zpravidla v centrálních médiích. Pokud na to nejsou peníze (neziskové organizace) přesouvá se činnost na bedra pouličních dobrovolníků. Tam i tam se ale téměř vždy vyskytují nejrůznější reklamní textilie. Na show se rozdávají šátky, trička, čepice zdarma s potiskem propagujícím to či ono zboží, či firmu, v ulicích jsou například do triček s potiskem oblečeni dobrovolníci.