Poslední trendy


</div>
<p><html><head></head><body>Celosvětovým trendem v propagaci a prezentaci není jen informovat v celostátních médiích, na placených reklamních plochách a jinde na tradičních místech. Trendem je individualizovat propagaci a zapojit osobně co nejvíce lidí. Nositelem těchto trendů jsou zejména různé promo akce ve sféře zejména komerční a charitativní akce ve sféře neziskové. Jakkoliv jsou pohnutky zcela opačné, způsoby provedení se příliš neliší.</p>
<h2>
	Co je základem</h2>
<p>V centru všeho je nějaká show, nebo naopak pouliční drobná propagace. Show se propaguje zpravidla v centrálních médiích. Pokud na to nejsou peníze (neziskové organizace) přesouvá se činnost na bedra pouličních dobrovolníků. Tam i tam se ale téměř vždy vyskytují nejrůznější <a href=reklamní textilie. Na show se rozdávají šátky, trička, čepice zdarma s potiskem propagujícím to či ono zboží, či firmu, v ulicích jsou například do triček s potiskem oblečeni dobrovolníci.